• 981732356400
-->

دستگاه سنجش تراکم استخوان برند هولوژیک امریکا

دستگاه هولوژیک آمریکایی نوع دیسکاوری بهترین و دقیق ترین دستگاه سنجش تراکم استخوان


 ارائه خدمات با دستگاه هولوژیک آمریکایی نوع دیسکاوری بهترین و دقیق ترین دستگاه سنجش تراکم استخوان

اطلاعات تماس

ایران ، گرگان، خیابان ولیعصر ،عدالت 14 ،مجتمع پزشکان سرو ، طبقه دوم

01732335574

01732356400

info@drmehrdadaghaei.ir

آدرس ما بر روی نقشه

Top