• 981732356400
-->

آدرس مطب دکتر مهرداد آقایی

آدرس مطب دکتر مهرداد آقایی ، گرگان خیابان ولیعصر عدالت 22 مجتمع پزشکان سرو طبقه دوم


آدرس مطب دکتر مهرداد آقایی ، گرگان خیابان ولیعصر عدالت 22 مجتمع پزشکان سرو طبقه دوم

 

اطلاعات تماس

ایران ، گرگان، خیابان ولیعصر ،عدالت 14 ،مجتمع پزشکان سرو ، طبقه دوم

01732335574

01732356400

info@drmehrdadaghaei.ir

آدرس ما بر روی نقشه

Top