• 981732356400

اگر در خانواده شخصی دچار ویروس کرنا شد چه کنیم؟؟

05 اسفند 1398

اگر در خانواده شخصی دچار ویروس کرنا شد چه کنیم؟؟


اطلاعات تماس

ایران ، گرگان، خیابان ولیعصر ،عدالت 14 ،مجتمع پزشکان سرو ، طبقه دوم

01732335574

01732356400

info@drmehrdadaghaei.ir

آدرس ما بر روی نقشه

Top